Reprogramming

Alat pacu jantung adalah sebuah alat kecil bertenaga listrik yang digunakan untuk membantu jantung berdetak lebih teratur, tidak terlalu lambat atau cepat, sehingga jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan optimal
Lumi clinic melayani reprogram/pemeriksaan rutin alat pacu jantung yang dapat berupa :
 PPM (Permanent Pace Maker)
 ICD (Implanted Cardiac Defibrillator
 CRT (Caridiac Resynchronization Therapy)

logo lumi dengan moto
Profil Lumi Clinic

Copyright Lumi Clinic 2022 All rights reserved.